Vokse opp med dyr

1127080-children-and-puppies

Det er mange ganger ungen(e) i en familie som ønsker seg husdyr – og det er mange som mener at det er både sunt og lærerikt for barna og vokse opp med dyr. Ungene lærer seg tidlig å ta ansvar for husdyrene selv om man kanskje må mase litt før de kjedeligste oppgavene blir gjort. Professor i etologi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, Bjarne O. Braastad, forteller at unger som vokser opp med dyr faktisk er bedre likt blant sine skolekamerater og disse ungene også fungerer bedre sosialt. Dyreholdet gjør at ungene også blant andre mennesker er mer sosial kompetente blant annet fordi de har lært seg å tyde kroppsspråk. Han forteller videre at dyr kan være en god kamerat til barnet. Braastad forsker på forholdet (atferd) mellom dyr og mennesker.

I Norge må du være over 16 år for å kunne ha fullt ansvar for husdyr – så her det er egentlig foreldrene som må ta på seg hovedansvaret for eventuelle husdyr som måtte komme inn i familien. Og er det så positivt som professor Bjarne O. Braastad forteller burde vel alle unger få mulighet til å vokse opp med ett eller flere husdyr i familien.