Dataspill i skolen

2126319-kindergarten-children-learning-how-to-use-computers

Mange unge liker å spille spill på nett – dette er noe skolene kan dra nytte av i undervisningen. I dag er det slik at all undervisning skal tilpasses hver elev på elevens nivå, slik at alle elevene føler at de får til og mestrer noe.

I praksis er det vanskelig å tilpasse tradisjonell undervisning til hver eneste elev, men ved hjelp av et dataspill kan elevene spille på det nivået de mestrer og gå videre når de er klare for det – innenfor en pedagogisk ramme – målet må hele tiden være at elevene får med seg den kunnskapen som skal læres. Elevene kan spille hver for seg eller i grupper inndelt etter nivå.

Det viser seg allerede at barn som har spilt spill på nett ofte er blitt bedre i engelsk enn de som ikke har gjort det – så det finnes helt klart et læringspotensiale i å spille spill. Det må jo være fullt mulig å lære seg om verdens maktfordeling eller alle krigene som har vært opp gjennom historien via et dataspill. Det finnes flere firma som i dag leverer e-læringsmateriell til skolene og de aller fleste skolene i dag har dataverktøy til disposisjon for sine elever.